Microsoft OneDrive 17.3.6816.0313

Microsoft OneDrive 17.3.6816.0313

Microsoft Corporation - 5,8MB - Freeware - ra khỏi 103 phiếu
4 Stars User Rating
Lưu trữ bất kỳ tập tin vào SkyDrive của bạn miễn phí và nó sẽ tự động có sẵn từ điện thoại và máy tính của bạn-không đồng bộ hoá hoặc dây cáp cần thiết. Khi bạn sử dụng SkyDrive, bạn sẽ không bao giờ mà không có tài liệu, ghi chú, hình ảnh và video mà quan trọng với bạn.

SkyDrive các công trình trên thiết bị của bạn với một tải về miễn phí. Hoặc bạn có thể đăng nhập và nhận được các tập tin của bạn tại SkyDrive.com.

Tổng quan

Microsoft OneDrive là một Freeware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 230.719 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft OneDrive là 17.3.6816.0313, phát hành vào ngày 21/04/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 17.3.6798.0207 , được sử dụng bởi 73% trong tất cả các cài đặt.

Microsoft OneDrive yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên. Tải về tập tin có kích thước 5,8MB.

Người sử dụng của Microsoft OneDrive đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft OneDrive!

Cài đặt

người sử dụng 230.719 UpdateStar có Microsoft OneDrive cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản