Microsoft OneDrive 23.153.0724.0003

Microsoft OneDrive 23.153.0724.0003

Microsoft Corporation – 5,8MB – Freeware – Android iOS Windows Mac Linux
ra khỏi 347 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Lưu trữ bất kỳ tập tin vào SkyDrive của bạn miễn phí và nó sẽ tự động có sẵn từ điện thoại và máy tính của bạn-không đồng bộ hoá hoặc dây cáp cần thiết. Khi bạn sử dụng SkyDrive, bạn sẽ không bao giờ mà không có tài liệu, ghi chú, hình ảnh và video mà quan trọng với bạn.

SkyDrive các công trình trên thiết bị của bạn với một tải về miễn phí. Hoặc bạn có thể đăng nhập và nhận được các tập tin của bạn tại SkyDrive.com.

Tổng quan

Microsoft OneDrive là một Freeware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 165.499 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft OneDrive là 23.153.0724.0003, phát hành vào ngày 01/09/2023. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 23.153.0724.0003, được sử dụng bởi 56 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft OneDrive đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux. Tải về tập tin có kích thước 5,8MB.

Người sử dụng của Microsoft OneDrive đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft OneDrive!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 165.499 UpdateStar có Microsoft OneDrive cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.